Friidrottsavslutningen hölls den 28.12. 2015 på Citybrasseriet.

Vid avslutningen tilldelades Kent Krook och Roger Kronlund IF Krafts standard vilket är föreningens främsta utmärkelse. Kent Krook har varit ordförande i 10 år och Roger Kronlund styrelseledamot och funktionär i över 30 år.

Vid avslutningen erhöll Mathias Launonen sprintpokalen, Heidi Kuuttinen medel- och långdistanspokalen, Jonathan Söderback hoppokalen och Sarah Nygårds kastpokalen.


Inomhussäsongen 2016 börjar

Följ med inomhussäsongens tävlingar via ÖID friidrotts hemsida och SUL:s hemsida.

 

FRIIDROTTSLICENS 2016
Avgiften för friidrottslicens är följande:
* för de som är födda 2002 eller tidigare 27 € (14 åringar och äldre)
* för de som är födda mellan 2003 - 2008 17 € (8-13 åringar)
* för de som är födda 2009 eller senare 10 € (7-åringar och yngre)

Instruktion för betalning av FI-passet här
Du kan kolla om ditt pass är betalt för år 2016 här

I friidrottspasset ingår:
* IF-olycksfallsförsäkring (år 1997 och senare födda)

Från närmaste IF-kontor fås tilläggsuppgifter om försäkringen.
OBS! Om du är 20 år eller äldre så kontrollera att du har en omfattande försäkring.

* Spurtti News -tidningen för 8 - 13 åringar (1 st/familj, till de som är födda mellan 2003 - 2008).
* Rätt att delta i tävlingar som ordnas med tillstånd av FFF (SUL).

Idrottspassets försäkringsvillkor försäkringsvillkor .
Tillvägagångssätt vid ansökan om ersättning här, eller genom att ringa till IFs ersättningsteam 010 514 2243

Giltighetstid: Licens (försäkring) som är köpt efter 1.10.2015 är i kraft från och med betalningsdagen till slutet av år 2016 (31.12.2016).

 

 

Vid friidrottsavslutningen erhöll Kent Krook och Roger Kronlund Krafts standard.Kent Krook Roger Kronlund