Kraft Friidrotts styrelse från 1.1.2018

Ordförande: Marianne Nygårds

Medlemmar:

Marita Westerholm kassör

Kim Svarvar sekreterare

Kenth Norrgård

Staffan Holmberg

Jim Eriksson

Eva-Lis Mård

Ulla Ivars

Julia Sydholm

Malin Gullström

Ida Söderback

Sofia Ahlström