Kraft Friidrotts styrelse från 1.1.2016

Ordförande: Marianne Nygårds

Medlemmar:

Daniel Nissén,

Kenth Norrgård,

Kim Svarvar,

Ilkka Iivonen,

Staffan Holmberg,

Kent Krook,

Anne Söderback,

Nina Söderback,

Ulla Ivars,

Marita Westerholm,

Eva-Lis Mård.